Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Základný masérsky kurz a športová masáž akreditovaná MŠ SR

Čo je Klasická masáž: Klasická masáž patrí medzi najviac využívané a najefektívnejšie masáže. Je to súbor hmatov, ktorými masér stimuluje kožu, podkožie a svaly klienta. Pri tejto procedúre dochádza k odbúravaniu únavy, stresu a lepšiemu prekrvovaniu svalov a ostatných tkanív. Tiež sa znižuje napätie vo svaloch, ktoré môže často spôsobovať podráždenie nervov a následne bolestivo obmedzovať hybnosť v jednotlivých častiach tela.    

Športová masáž: zjednodušene povedané, využitie klasickej masáže v športe. Naučíte sa využívať klasickú masáž tak, aby prispela v príprave organizmu športovca na telesné zaťaženie alebo podanie maximálneho športového výkonu. Ďalej sa naučíte rozoznať typ športovca a podľa toho mu aplikovať vhodnú masáž, regulovať pred štartové a štartové stavy športovca pri súťaži a pomocou masáže mu pomôcť odstrániť únavu po výkone a pripraviť ho na nasledujúce zaťaženie. A samozrejme si športovú masáž vyskúšate na vlastnej koži.

Načo sa používa: najčastejšie sa klasická a športová masáž používa na odstránenie spazmov, pri ochoreniach pohybového, nervového, lymfatického a tráviaceho systému.

Priebeh kurzu: kurz Klasickej masáže je tvorený z dvoch častí:
- prvá časť trvá 10 dní, po ktorej nasleduje 9 dňová pauza počas ktorej si môžete zdokonalovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti.  
- druhá časť je tvorená 5 dňovým blokom spojeným so záverečnými skúškami.

Počas kurzu sa naučíte: základy anatómie a fyziológie ľudského tela, prvú pomoc, psychológiu, hygienické zásady pre masérov, teóriu a prax klasickej masáže, teóriu a prax športovej masáže.

Certifikát: po zložení záverečných skúšok dostanete osvedčenie na odbornosť masér “športovej masáže". Jedná sa o akreditovaný kurz Ministerstvom školstva SR. Na základe tohto certifikátu je možné vykonávať činnosť ako SZČO. Okrem športovej masáže získate aj certifikát o absolvovaní Základného masérskeho kurzu.

Certifikát IES London
:IES okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov.

Viac informácií o IES certifikáte.

RE-PAS
Uplatnite si u nás príspevok na rekvalifikáciu prostredníctvom projektu RE-PAS. Ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia poskytujeme možnosť rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVR. Viac informácii nájtede tu.

Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav
- stredoškolské vzdelanie a vek nad 18 rokov
Začiatok kurzu
- v deň kurzu 9:00
Čo si treba priniesť
- biele nohavice, biele tričko (aj náhradné), prezuvky, uterák, osušku, mydlo, písacie potreby, na praktický nácvik masáže - plavky, športové oblečenie

Ponuka kurzov