Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Reflexná masáž a terapia chodidla

Lektor: Mgr. Eva Jelová
Dĺžka kurzu: 4 dni
25.07.2024 - 28.07.2024
07.11.2024 - 10.11.2024
Cena kurzu: 219 EUR
Prihlásiť sa do kurzu
Čo je Reflexná masáž a terapia chodidla: Reflexná masáž a fytoterapia (liečivé bylinky) sú už po tisícročia považované za veľmi účinné metódy alternatívnej medicíny a dajú sa týmto spôsobom veľmi účinne odstrániť rôzne problémy. Na chodidle sa premieta celé ľudské telo a všetky orgány, ktoré sa v ňom nachádzajú. Tlačením a trením jednotlivých plôšok a bodov na chodidle je možné veľmi spoľahlivo nájsť problémové miesta na tele, pretože reflexné body na chodidle pri stlačení reagujú bolestivo a tak prezrádzajú postihnuté kosti, svaly, kĺby alebo vnútorné orgány. Reflexná masáž má pre človeka diagnostický, terapeutický a preventívny význam. Tlakom na danú plochu alebo bod sa prenáša signál na príslušný orgán. Výhodou je, že sa účinok dostavuje okamžite, čo má veľký význam pri rôznych bolestiach.

V našej škole sa naučíte viac, ako len komerčnú terapiu, ktorá sa požíva bežne v masážnych salónoch a ktorú vyučujú v iných masérskych školách. Naučíte sa používať reflexnú terapiu tak, aby ste dokázali ľuďom zistiť príčiny ich problémov a následne ich vedeli účinne odstrániť. Naučíte sa veľa rôznych súvislosti medzi pohybovým systémom a vnútornými orgánmi. Ku všetkému, čo sa vyučuje teoreticky sú následne praktické ukážky a praktická výuka.

Plán výuky:
1. úvod + história, rozdelenie reflexnej terapie na komerčnú a terapeutickú
2. anatómia ľudského tela a jej súvislosť s reflexnou masážou
3. mapa reflexných plôšok a bodov na chodidlách
• zóny chodidiel (rozdelenie tela),  orientácia na chodidlách
hľadanie jednotlivých reflexných plôšok
4. výučba komerčnej reflexnej terapie
• úvodné hmaty, žehlička, plexus solaris, zoznámenie sa s chodidlami, zosúladenie toku energií
ukážka/precvičovanie vo dvojici
5. reflexná diagnostika - zistenie celkovej kondície orgánov a ich prípadných disfunkcií - problémov (teoreticky aj prakticky)
• podľa čínskeho pentagramu – teoreticky
ukážka (smer pri diagnostike a pri terapii)
praktické precvičenie vo dvojici (vzájomná diagnostika)
6. reflexná terapia - ovplyvňovanie a odstraňovanie jednotlivých problémov zistených pri diagnostike cez reflexne plôšky 
7. odporúčania pre klienta - všeobecné aj konkrétne k jeho problémom (strava + liečivé bylinky)

Načo sa používa: pomocou reflexnej masáže chodidiel tlakom a masírovaním reflexných plôšok je možné zlepšiť celkovú látkovú výmenu, ovplyvniť bolesť chrbtového svalstva a chrbtice, urýchliť regeneráciu a predchádzať vzniku rakovinotvorných buniek. Telo sa po masáži stáva odolnejšie, vyrovnanejšie a pozitívom je aj príjemný pocit ľahkých nôh.

Certifikát: po ukončení kurzu dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

IESCertifikát IES London: okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov.

Viac informácií o IES certifikáte.

Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav
Časový rámec kurzu
1. - 3. deň od 09:00 do cca 18:00.
4. deň od 09:00 do cca 13:00.
Alebo podľa dohody s lektorom.
Čo si treba priniesť
  • hotovosť na doplatok ceny kurzu (v mieste konania kurzu sa nedá platiť kartou)
  • písacie potreby
  • pohodlné oblečenie
  • prezuvky
  • uterák
  • osušku
  • mydlo alebo sprchový gél (podľa potreby)

Ponuka kurzov