Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Wellness pracovník - masérske služby

Lektor: Mgr. Zdenka Liptáková / Bc. Barbora Bajzíková
            Mgr. Katarína Moravíková / Anna Masárová /
            Ing. Petra Langerová

Dĺžka kurzu: 32 dní/320 hodín (v troch blokoch s prestávkami)
14.01.2021 - 07.03.2021
06.05.2021 - 27.06.2021
09.09.2021 - 14.11.2021
Cena kurzu: 699 EUR
Prihlásiť sa do kurzu

Zmenou legislatívy dochádza k zániku profesie športový masér. Od 01.03.2019 preto ponúkame kurz Wellness pracovník – masérske služby, ktorý je akreditovaný MŠ SR. 

Čo je klasická masáž: klasická masáž patrí medzi najpoužívanejšie a najefektívnejšie masáže. Počas tejto masáže dochádza k odbúravaniu stresu, únavy, regenerácii svalov a svalových tkanív. Tiež sa znižuje napätie vo svaloch, ktoré môže často spôsobovať podráždenie nervov a následne bolestivo obmedzovať hybnosť v jednotlivých častiach tela.

Priebeh kurzu: kurz je v trvaní 32 dní, rozdelený do 3 častí, medzi ktorými sú prestávky na zdokonaľovanie nadobudnutých vedomostí, zručností a dostatočnú prípravu pred skúškami.
Jednotlivé časti sa môžu dĺžkou líšiť kvôli využívaniu sviatkov a ušetreniu dovolenky pre Vás. Na kurz budete teda potrebovať cca 22 pracovných dní (+/- sviatok) a 5 víkendov. Kurz bude rozšírený o saunové rituály a poznatky o wellness a saunovú etiku.
Kurz prebieha intenzívnou formou. Výuka začína podľa harmonogramu od rána 7:30 hod do 16:15 hod s dlhšou prestávkou na obed a kratšími prestávkami počas doobednej a poobednej výuky.

Okruhy tém počas kurzu:
Anatómia ľudského tela
Fyziológia ľudského tela
Prvá pomoc
Hygiena
Teória masáže
Prax masáže
Základy práce vo wellness
Wellness protokol
Zásady saunovania
Vplyv saunovania na ľudský organizmus
Saunové rituály
Prax v saune
Psychológia pre maséra


Certifikát: po zložení záverečných skúšok dostanete osvedčenie na odbornosť Wellness pracovník – masérske služby. Jedná sa o kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Absolvent kurzu sa môže zamestnať vo wellness zariadeniach a hoteloch v SR alebo v zahraničí a po overení odbornej spôsobilosti si založiť živnosť (masérsky salón).

Certifikát IES London:IES okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov

Viac informácií o IES certifikáte.

RE-PAS: kurz budú môcť cez projekt REPAS absolvovať aj  uchádzači vedení na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Kurz je preplácaný v plnej výške. Uchádzačov, ktorí budú mať záujem absolvovať kurz cez REPAS prosíme, aby nám do poznámky v prihláške na kurz napísali: ,,REPAS". Viac informácii nájdete tu.

V cene kurzu sú zahrnuté aj skriptá, v ktorých sú základné okruhy tém a zľavový kupón na nákup masérskeho vybavenia.

Absolvovanie kurzu je možné aj na splátky:
1.      Splátka 100€ sa uhrádza po vyplnení prihlášky (zálohová platba).
2.      Splátka 200€ sa uhrádza pri nástupe na prvú časť.
3.      Splátka 200€ sa uhrádza pri nástupe na druhú časť.
4.      Splátka 200€ sa uhrádza pri nástupe na tretiu časť.

V prípade, že chcete platiť kurz na splátky, napíšte ,,platba na splátky" do poznámky hneď pri vypĺňaní prihlášky. V prípade, že túto skutočnosť neuvediete do poznámky, je možnosť platbu na splátky nahlásiť telefonicky najneskôr 2 dni pred začiatkom kurzu.

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Na tejto stránke nájdete podrobné informácie: http://isdv.iedu.sk/EligibleDetail.aspx?qualification=1147

Kontakt:akademia@fsport.uniba.sk
 Telefón: 02 / 206 69 933
 Meno zodpovednej osoby: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., vybavuje Viktória Mrzenová
Termíny
14.01.2021 - 07.03.2021
1. časť: 14.01.2021 - 24.01.2021
2. časť: 04.02.2021 - 14.02.2021
3. časť: 26.02.2021 - 07.03.2021
06.05.2021 - 27.06.2021
1. časť: 06.05.2021 - 16.05.2021
2. časť: 27.05.2021 - 06.06.2021
3. časť: 18.06.2021 - 27.06.2021
09.09.2021 - 14.11.2021
1. časť: 09.09.2021 - 19.09.2021
2. časť: 07.10.2021 - 17.10.2021
3. časť: 05.11.2021 - 14.11.2021
Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav (pred nástupom do kurzu je potrebné vybaviť si lekárske potvrdenie o spôsobilosti masérsky kurz absolvovať). Lekárske potvrdenie by nemalo byť staršie ako 6 týždňov
- ukončené stredoškolské vzdelanie a vek nad 18 rokov
Časový rámec kurzu
V deň nástupu na kurz 09:00 hod.
Ostatné dni od 07:30 do 16:15 hod.
Čo si treba priniesť
- biele nohavice, biele tričko (aj náhradné), prezuvky, uterák, osušku, mydlo, písacie potreby, na praktický nácvik masáže - plavky, športové oblečenie

Ponuka kurzov