Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Wellness pracovník - masérske služby

Lektor: Mgr. Zdenka Liptáková / Bc. Barbora Bajzíková
           Anna Masárová / Jana Šujanová
           Lucia Habermayerová, BSc., RCRT
           Ing. Petra Langerová
Dĺžka kurzu: 32 dní/320 hodín (v troch blokoch s prestávkami)
13.02.2020 - 05.04.2020
07.05.2020 - 28.06.2020
10.09.2020 - 15.11.2020
Cena kurzu: 699 EUR
Prihlásiť sa do kurzu

Zmenou legislatívy dochádza k zániku profesie športový masér. Od 01.03.2019 sa profesia mení na: Wellness pracovník – masérske služby, kurz je akreditovaný MŠ SR. 

Čo je klasická masáž: klasická masáž patrí medzi najpoužívanejšie a najefektívnejšie masáže. Počas tejto masáže dochádza k odbúravaniu stresu, únavy, regenerácii svalov a svalových tkanív. Tiež sa znižuje napätie vo svaloch, ktoré môže často spôsobovať podráždenie nervov a následne bolestivo obmedzovať hybnosť v jednotlivých častiach tela.

Priebeh kurzu: kurz je v trvaní 32 dní, rozdelený do 3 častí, medzi ktorými sú prestávky na zdokonaľovanie nadobudnutých vedomostí, zručností a dostatočnú prípravu pred skúškami.
Jednotlivé časti sa môžu dĺžkou líšiť kvôli využívaniu sviatkov a ušetreniu dovolenky pre Vás. Na kurz budete teda potrebovať cca 22 pracovných dní (+/- sviatok) a 5 víkendov. Kurz bude rozšírený o saunové rituály a poznatky o wellness a saunovú etiku.
Kurz prebieha intenzívnou formou. Výuka začína od rána 9:00 hod do cca 19:00 hod s dlhou prestávkou na obed a kratšími prestávkami počas doobednej a poobednej výuky.

Okruhy tém počas kurzu:
Anatómia ľudského tela
Fyziológia ľudského tela
Prvá pomoc
Hygiena
Teória masáže
Prax masáže
Základy práce vo wellness
Wellness protokol
Zásady saunovania
Vplyv saunovania na ľudský organizmus
Saunové rituály
Psychológia pre maséra


Certifikát: po zložení záverečných skúšok dostanete osvedčenie na odbornosť Wellness pracovník – masérske služby. Jedná sa o kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Absolvent kurzu sa môže zamestnať vo wellness zariadeniach a hoteloch v SR alebo v zahraničí a po overení odbornej spôsobilosti si založiť živnosť (masérsky salón).

Certifikát IES London:IES okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov

Viac informácií o IES certifikáte.

RE-PAS: kurz budú môcť cez projekt REPAS absolvovať aj  uchádzači vedení na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Kurz je preplácaný v plnej výške. Uchádzačov, ktorí budú mať záujem absolvovať kurz cez REPAS prosíme, aby nám do poznámky v prihláške na kurz napísali: ,,REPAS". Viac informácii nájdete tu.

V cene kurzu sú zahrnuté aj skriptá, v ktorých sú základné okruhy tém, masážnych hmatov, DVD a zľavový kupón na nákup masérskeho vybavenia.

Absolvovanie kurzu je možné aj na splátky:
1.      Splátka 100€ sa uhrádza po vyplnení prihlášky (zálohová platba).
2.      Splátka 200€ sa uhrádza pri nástupe na prvú časť.
3.      Splátka 200€ sa uhrádza pri nástupe na druhú časť.
4.      Splátka 200€ sa uhrádza pri nástupe na tretiu časť.

V prípade že chcete platiť kurz na splátky napíšte do poznámky pri vypĺňaní prihlášky ,,platba na splátky".

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Na tejto stránke nájdete podrobné informácie: http://isdv.iedu.sk/EligibleDetail.aspx?qualification=1147

Kontakt:akademia@fsport.uniba.sk
 Telefón: 02 / 206 69 933
 Meno zodpovednej osoby: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., vybavuje Viktória Mrzenová
Termíny
13.02.2020 - 05.04.2020
1. časť: 13.02.2020 - 23.02.2020
2. časť: 05.03.2020 - 15.03.2020
3. časť: 27.03.2020 - 05.04.2020
07.05.2020 - 28.06.2020
1. časť: 07.05.2020 - 17.05.2020
2. časť: 28.05.2020 - 07.06.2020
3. časť: 19.06.2020 - 28.06.2020
10.09.2020 - 15.11.2020
1. časť: 10.09.2020 - 20.09.2020
2. časť: 08.10.2020 - 18.10.2020
3. časť: 06.11.2020 - 15.11.2020
Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav (pred nástupom do kurzu je potrebné vybaviť si lekárske potvrdenie o spôsobilosti masérsky kurz absolvovať). Lekárske potvrdenie by nemalo byť staršie ako 6 týždňov
- ukončené stredoškolské vzdelanie a vek nad 18 rokov
Časový rámec kurzu
V deň nástupu na kurz 09:00 hod.
Ostatné dni od 07:30 do 16:15 hod.
Čo si treba priniesť
- biele nohavice, biele tričko (aj náhradné), prezuvky, uterák, osušku, mydlo, písacie potreby, na praktický nácvik masáže - plavky, športové oblečenie

Ponuka kurzov