Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Wellness pracovník - masérske služby

Lektor: Mgr. Zdenka Liptáková / Bc. Barbora Bajzíková
            Mgr. Katarína Moravíková / Anna Masárová /
            Ing. Petra Langerová

Dĺžka kurzu: 32 dní/320 hodín (v troch blokoch s prestávkami)
podľa záujmu
Cena kurzu: 699 EUR
Prihlásiť sa do kurzu

Zmenou legislatívy dochádza k zániku profesie športový masér. Od 01.03.2019 preto ponúkame kurz Wellness pracovník – masérske služby, ktorý je akreditovaný MŠ SR. 

Čo je klasická masáž: klasická masáž patrí medzi najpoužívanejšie a najefektívnejšie masáže. Počas tejto masáže dochádza k odbúravaniu stresu, únavy, regenerácii svalov a svalových tkanív. Tiež sa znižuje napätie vo svaloch, ktoré môže často spôsobovať podráždenie nervov a následne bolestivo obmedzovať hybnosť v jednotlivých častiach tela.

Priebeh kurzu: kurz je v trvaní 32 dní, rozdelený do 3 častí, medzi ktorými sú prestávky na zdokonaľovanie nadobudnutých vedomostí, zručností a dostatočnú prípravu pred skúškami.
Jednotlivé časti sa môžu dĺžkou líšiť kvôli využívaniu sviatkov a ušetreniu dovolenky pre Vás. Na kurz budete teda potrebovať cca 22 pracovných dní (+/- sviatok) a 5 víkendov. Kurz bude rozšírený o saunové rituály a poznatky o wellness a saunovú etiku.
Kurz prebieha intenzívnou formou. Výuka začína podľa harmonogramu od rána 7:30 hod do 16:15 hod s dlhšou prestávkou na obed a kratšími prestávkami počas doobednej a poobednej výuky.

Okruhy tém počas kurzu:
Anatómia ľudského tela
Fyziológia ľudského tela
Prvá pomoc
Hygiena
Teória masáže
Prax masáže
Základy práce vo wellness
Wellness protokol
Zásady saunovania
Vplyv saunovania na ľudský organizmus
Saunové rituály
Prax v saune
Psychológia pre maséra


Certifikát: po zložení záverečných skúšok dostanete osvedčenie na odbornosť Wellness pracovník – masérske služby. Jedná sa o kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Absolvent kurzu sa môže zamestnať vo wellness zariadeniach a hoteloch v SR alebo v zahraničí a po overení odbornej spôsobilosti si založiť živnosť (masérsky salón).

Certifikát IES London:IES okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov

Viac informácií o IES certifikáte.

RE-PAS: kurz budú môcť cez projekt REPAS absolvovať aj  uchádzači vedení na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Kurz je preplácaný v plnej výške. Uchádzačov, ktorí budú mať záujem absolvovať kurz cez REPAS prosíme, aby nám do poznámky v prihláške na kurz napísali: ,,REPAS". Viac informácii nájdete tu.

V cene kurzu sú zahrnuté aj skriptá, v ktorých sú základné okruhy tém a zľavový kupón na nákup masérskeho vybavenia.

Absolvovanie kurzu je možné aj na splátky:
1.      Splátka 100€ sa uhrádza po vyplnení prihlášky (zálohová platba).
2.      Splátka 205€ sa uhrádza pri nástupe na prvú časť.
3.      Splátka 205€ sa uhrádza pri nástupe na druhú časť.
4.      Splátka 205€ sa uhrádza pri nástupe na tretiu časť.

V prípade, že chcete platiť kurz na splátky, napíšte ,,platba na splátky" do poznámky hneď pri vypĺňaní prihlášky. V prípade, že túto skutočnosť neuvediete do poznámky, je možnosť platbu na splátky nahlásiť telefonicky najneskôr 2 dni pred začiatkom kurzu.

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Na tejto stránke nájdete podrobné informácie: http://isdv.iedu.sk/EligibleDetail.aspx?qualification=1147

Kontakt:akademia@fsport.uniba.sk
 Telefón: 02 / 206 69 933
 Meno zodpovednej osoby: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., vybavuje Viktória Mrzenová
Termíny
10.02.2022 - 03.04.2022
1. časť: 10.02.2022 - 20.02.2022
2. časť: 03.03.2022 - 13.03.2022
3. časť: 25.03.2022 - 03.04.2022
05.05.2022 - 26.06.2022
1. časť: 05.05.2022 - 15.05.2022
2. časť: 26.05.2022 - 05.06.2022
3. časť: 17.06.2022 - 26.06.2022
15.09.2022 - 13.11.2022
1. časť: 15.09.2022 - 25.09.2022
2. časť: 13.10.2022 - 23.10.2022
3. časť: 04.11.2022 - 13.11.2022
Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav (pred nástupom do kurzu je potrebné vybaviť si lekárske potvrdenie o spôsobilosti masérsky kurz absolvovať). Lekárske potvrdenie by nemalo byť staršie ako 6 týždňov
- ukončené stredoškolské vzdelanie a vek nad 18 rokov
Časový rámec kurzu
V deň nástupu na kurz 09:00 hod.
Ostatné dni od 07:30 do 16:15 hod.
Čo si treba priniesť
Poprosíme nachystať si hotovosť na doplatok, v mieste konania kurzu sa nedá platiť kartou!

Na kurze budete potrebovať:
- nohavice biele (resp. z prírodných materiálov)
- tričká biele (resp. z prírodných materiálov), prineste si viac ks na prezlečenie
- prezuvky s pevnou podrážkou, aby ste pri masáži mali oporu a stabilitu
- uterák 2ks
- osuška veľká tenká 1-2 ks
- písacie potreby
- ak máte dlhé vlasy, gumičku / štipec
- plavky na praktický nácvik masáže / do wellness
- športové oblečenie a obuv

Ponuka kurzov