Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Wellness pracovník - masérske služby

Lektor: Mgr. Zdenka Liptáková / Bc. Barbora Bajzíková
Mgr. Ema Harthauserová / Mgr. Katarína Moravíková / Anna Masárová / Ing. Petra Langerová

Dĺžka kurzu:32 dní/320 hodín (v troch blokoch s prestávkami)
19.09.2024 - 24.11.2024
Cena kurzu: 900 EUR
Prihlásiť sa do kurzu

Zmenou legislatívy dochádza k zániku profesie športový masér. Od 01.03.2019 preto ponúkame kurz Wellness pracovník – masérske služby, ktorý je akreditovaný MŠ SR. 

Čo je klasická masáž: klasická masáž patrí medzi najpoužívanejšie a najefektívnejšie masáže. Počas tejto masáže dochádza k odbúravaniu stresu, únavy, regenerácii svalov a svalových tkanív. Tiež sa znižuje napätie vo svaloch, ktoré môže často spôsobovať podráždenie nervov a následne bolestivo obmedzovať hybnosť v jednotlivých častiach tela.

Priebeh kurzu: kurz je v trvaní 32 dní, rozdelený do 3 častí, medzi ktorými sú prestávky na zdokonaľovanie nadobudnutých vedomostí, zručností a dostatočnú prípravu pred skúškami.
Jednotlivé časti sa môžu dĺžkou líšiť kvôli využívaniu sviatkov a ušetreniu dovolenky pre Vás. Na kurz budete teda potrebovať cca 22 pracovných dní (+/- sviatok) a 5 víkendov. Kurz bude rozšírený o saunové rituály a poznatky o wellness a saunovú etiku.
Kurz prebieha intenzívnou formou. Výuka začína podľa harmonogramu od rána 7:30 hod do 16:15 hod s dlhšou prestávkou na obed a kratšími prestávkami počas doobednej a poobednej výuky.

Okruhy tém počas kurzu:
Anatómia ľudského tela
Fyziológia ľudského tela
Prvá pomoc
Hygiena
Teória masáže
Prax masáže
Základy práce vo wellness
Wellness protokol
Zásady saunovania
Vplyv saunovania na ľudský organizmus
Saunové rituály
Prax v saune
Psychológia pre maséra


Certifikát: po zložení záverečných skúšok dostanete osvedčenie na odbornosť Wellness pracovník – masérske služby. Jedná sa o kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Absolvent kurzu sa môže zamestnať vo wellness zariadeniach a hoteloch v SR alebo v zahraničí a po overení odbornej spôsobilosti si založiť živnosť (masérsky salón).

Certifikát IES London:IES okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov

Viac informácií o IES certifikáte.

RE-PAS: kurz budú môcť cez projekt REPAS absolvovať aj  uchádzači vedení na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Kurz je preplácaný v plnej výške. Uchádzačov, ktorí budú mať záujem absolvovať kurz cez REPAS prosíme, aby nám do poznámky v prihláške na kurz napísali: ,,REPAS". Viac informácii nájdete tu.

V cene kurzu sú zahrnuté aj skriptá, v ktorých sú základné okruhy tém a zľavový kupón na nákup masérskeho vybavenia.

Absolvovanie kurzu je možné aj na splátky:
1.      Splátka 100 € sa uhrádza po vyplnení prihlášky (zálohová platba).
2.      Splátka 271,7 € sa uhrádza pri nástupe na prvú časť.
3.      Splátka 271,7 € sa uhrádza pri nástupe na druhú časť.
4.      Splátka 271,7 € sa uhrádza pri nástupe na tretiu časť.

Ak chcete platiť kurz na splátky, napíšte ,,platba na splátky" do poznámky už pri vypĺňaní prihlášky. Ak túto skutočnosť neuvediete do poznámky, je možnosť platbu na splátky nahlásiť telefonicky najneskôr 2 dni pred začiatkom kurzu.

Platba za kurz
Za záväzne prihláseného vás považujeme až po pripísaní zaplatenej zálohy za kurz na náš účet.

V mieste konania kurzu LEN PLATBA V HOTOVOSTI.

Platba na splátky
: do poznámky pri vypĺňaní prihlášky napíšte ,,platba na splátky" alebo túto skutočnosť nahláste telefonicky najneskôr 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu.
Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Skúšku odbornej spôsobilosti môžete absolvovať vo Vrútkach, Košiciach alebo v Bratislave

1. Podrobné informácie o skúške odbornej spôsobilosti vo Vrútkach a Košiciach nájdete
TU. Skúška prebieha pod záštitou Slovenskej komory wellness pracovníkov a masérskych služieb.

2. Bližšie informácie o skúške odbornej spôsobilosti v Bratislave nájdete TU. Skúška prebieha pod záštitou Fakulty telesnej výchovy a športu Komenského univerzity.
Kontakt:akademia@fsport.uniba.sk
 Telefón: 02 / 206 69 933
 Meno zodpovednej osoby: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., vybavuje Viktória Mrzenová
Termíny
25.01.2024 - 17.03.2024
1. časť: 25.01.2024 - 04.02.2024
2. časť: 15.02.2024 - 25.02.2024
3. časť: 08.03.2024 - 17.03.2024
02.05.2024 - 23.06.2024
1. časť: 02.05.2024 - 12.05.2024
2. časť: 23.05.2024 - 02.06.2024
3. časť: 14.06.2024 - 23.06.2024
19.09.2024 - 24.11.2024
1. časť: 19.09.2024 - 29.09.2024
2. časť: 17.10.2024 - 27.10.2024
3. časť: 15.11.2024 - 24.11.2024
Podmienky nástupu na kurz
1. Lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať masérsky kurz nie staršie ako 6 týždňov. Rovnaké potvrdenie budete potrebovať aj a skúšku pre overenie odbornej spôsobilosti, urobte si kópiu.
 
2. Ukončené stredoškolské vzdelanie.

3. Vek nad 18 rokov.
Časový rámec kurzu
V deň nástupu na kurz 09:00 hod. 
Ostatné dni od 07:30 do 16:15 hod.
Kurz prebieha všetky dni podľa vypísaných termínov, aj cez víkendy a štátne sviatky!
Čo si treba priniesť
Poprosíme nachystať si HOTOVOSŤ na doplatok, v mieste konania kurzu sa nedá platiť kartou.
Lekárske potvrdenie
 o spôsobilosti absolvovať masérsky kurz nie staršie ako 6 týždňov je podmienkou nástupu na kurz!

Na kurze budete potrebovať:
- písacie potreby
- nohavice biele (resp. z prírodných materiálov)
- tričká biele (resp. z prírodných materiálov), prineste si viac ks na prezlečenie
- prezuvky s pevnou podrážkou, aby ste pri masáži mali oporu a stabilitu
- uterák 2ks
- osušku veľkú tenkú 1-2 ks
- ak máte dlhé vlasy, gumičku / štipec
- plavky na praktický nácvik masáže / do wellness
- športové oblečenie a obuv

Ponuka kurzov