Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Saunovanie a saunové rituály

Lektor: Mgr. Zdenka Liptáková / Bc. Barbora Bajzíková
            Ing. Petra Langerová
Dĺžka kurzu: 5 dní
podľa záujmu
Cena kurzu: 399 EUR
Prihlásiť sa do kurzu

Kurz je určený na prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti. Príprava je určená len pre absolventov Športovej masáže prípadne WPMS.
Na kurz je nutné si priniesť pohodlné oblečenie na masírovanie, písacie potreby! Po absolvovaní kurzu dostane absolvent certifikát o absolvovaní Saunovania a saunových rituálov.

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Skúšku odbornej spôsobilosti môžete absolvovať vo Vrútkach, Košiciach alebo v Bratislave

1. Podrobné informácie o skúške odbornej spôsobilosti vo Vrútkach a Košiciach nájdete
TU. Skúška prebieha pod záštitou Slovenskej komory wellness pracovníkov a masérskych služieb.

2. Bližšie informácie o skúške odbornej spôsobilosti v Bratislave nájdete TU. Skúška prebieha pod záštitou Fakulty telesnej výchovy a športu Komenského univerzity.
Kontakt:akademia@fsport.uniba.sk
 Telefón: 02 / 206 69 933
 Meno zodpovednej osoby: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., vybavuje Viktória Mrzenová
Časový rámec kurzu
V deň nástupu na kurz 08:00 - 17:00 hod.

Ponuka kurzov