Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Zmena a jej výzvy

Lektor: Peter Štern
Dĺžka kurzu: 1 deň 
podľa záujmu
Cena kurzu: 99 EUR
Prihlásiť sa do kurzu

Jednodňový interaktívny workshop určený pre ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi, ako aj pre ľudí, ktorí chcú vedieť viac o vlastnom procese životnej zmeny.

Pre všetkých, ktorí si vo svojej praxi kladú otázky:  
- “Prečo sa to nedá?” 
- “Prečo u mňa nefunguje, to čo funguje u iných ľudí?” 
- “Prečo moja metóda u jedného klienta funguje správne, a u iného nie?” 
- “Čo by som mal zmeniť aby to fungovalo?” 
- “Ako na to?” 
 
Hlavnou myšlienkou tohto workshopu je priblížiť a objasniť aspekty procesu zmeny v živote - pochopiť výzvy s tým spojené - naučiť sa ich rozpoznať - naučiť sa s nimi pracovať - a naučiť sa spolu hľadať cestu k zmene. 
  
Obsah:
Budeme spolu hovoriť o téme zmeny  
- z rôzneho uhla pohľadu
- v rôznom čase
- z hľadiska motivácie, potreby, nevyhnutnosti, nutnosti  
- rozdelíme základné aspekty, podmieňujúce realizáciu zmeny 
- vysvetlíme si príčiny úspechu a neúspechu na ceste k zmene 
- naučíme sa ako hľadať cesty k riešeniu 
- naučíme sa niečo o zdrojoch 
- dáme si priestor na otázky a odpovede 
- vyhodnotíme spolu celý deň trochu inak ako sme zvyknutí

Podmienky nástupu
- dobrý zdravotný stav
Časový rámec workshopu
od 09:00 do cca 18:00
Čo si treba priniesť
- pohodlné oblečenie, prezuvky

Ponuka kurzov