Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Špirálna stabilizácia chrbtice 2B

Lektor: MVDR. Zuzana Neřádová
Dĺžka kurzu: 2 dni
podľa záujmu
Cena kurzu: 139 EUR
Prihlásiť sa do kurzu
Čo je Špirálna stabilizácia chrbtice (SPS): Špirálna stabilizácia chrbtice, známa pôvodne ako SM-systém, je unikátna rehabilitačná metóda vyvíjaná MUDr. Smíškem z Prahy od roku 1979. Cieľom je zdravý a spokojný človek bez bolestí. Metóda je založená na precvičovaní svalových reťazcov a zameriava sa najmä na:
 • riešenie bolestí chrbta
 • liečbu skoliózy
 • riešenie porúch medzistavcových platničiek
 • ťažkosti po operáciách chrbtice
 • kondičný tréning športovcov
 • všeobecnú prevenciu bolestí chrbta.

Bližšie informácie o Špirálnej stabilizácií chrbtice: www.spiralstabilization.com

Na čo sa používa: Jednotlivé kurzy sú zamerané na špecifické zdravotné ťažkosti, prípadne špecifického klienta. 

 • 5A: skolióza 6-18 rokov - kurz pre terapeutov s klientmi do 25 rokov veku so skoliózou. V období rastu 6-18 rokov možnosť plnej kompenzácie krivky, v období po ukončení rastu (do 25 rokov) možnosť kompenzácie svalovej dysbalancie vzniknutej korzetoterapiou.
 • 2A: bedrová chrbtica - príčiny vzniku hernie medzistavcovej platničky, spondylóza, spondylartróza, aplikácie cvikov, masáže a manuálne techniky pre liečbu.
 • 2B: krčná a hrudná chrbtica - príčiny vzniku hernie medzistavcovej platničky, spondylóza, spondylartróza, aplikácie cvikov, masáže a manuálne techniky pre liečbu.
 • 3A: horná končatina - karpálny tunel, epicondylitis radialis, ulnaris, syndróm bolestivého ramena - cervikobrachiálny syndróm.
 • 3B: dolná končatina - plochá noha, hallux valgus, digiti mallei, calcar calcanei, gonarthróza, coxarthróza.

Certifikát: po ukončení kurzu dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

.
Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav
Časový rámec kurzu
Každý deň od 09:00 do 16:00.
Čo si treba priniesť
- pohodlné oblečenie na cvičenie, prezuvky, uterák, osušku, mydlo, písacie potreby

Ponuka kurzov