Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

DNS športový kurz časť "I"

Lektor: Mgr. Jana Veselá
Dľžka kurzu: 2 dni
podľa záujmu
Cena kurzu: 266 EUR
Prihlásiť sa do kurzu

Záujemcovia prosím registrovať sa tu: Prihlásiť sa do kurzu pomocou tlačidla “Platba kartou / Platba bankovním převodem“. U nás už nič neplatíte.

DNS športový kurz časť "I"

Čo je DNS:
DNS koncept je založený na vývojovej kineziológii. Ide o logickú úvahu, akým spôsobom možno využiť znalosti vývojovej kineziológie pre diagnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému. Dynamická neuromuskulárna stabilizácia pracuje s našimi pohybovými stereotypmi, a to ako s tými správnymi, tak aj s tými nesprávnymi, ktoré vznikajú v priebehu nášho života už od skorého detstva či nesprávnym používaním tela v denných činnostiach, pohybe a športe v neskoršom veku. DNS sa snaží tieto stereotypy preprogramovať v našej centrálnej nervovej sústave a cez princípy vývojovej kineziológie optimalizovať naše pohybové chovanie.

Na čo sa používa: Primárne sa využíva na odstránenie zlých pohybových návykov či problémov s chrbticou. DNS je rovnako použiteľné pre slabého geriatrického pacienta a vrcholového športovca, pre pacienta s akútnym intervertebrálnym diskom a pacienta s chronickou neurologickou poruchou. Z DNS metódy môžu tiež profitovať deti aj dospievajúci.

Viac info o DNS systéme: http://www.rehabps.com
Pre viac informácii, prípadne zmenu po príhlásení sa na kurz kontaktujte prosím Doc. MUDr. Alena Kobesová, PhD na: alenamudr@me.com

Certifikát: po ukončení kurzu dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

Záujemcovia prosím registrovať sa tu: Prihlásiť sa do kurzu pomocou tlačidla “Platba kartou / Platba bankovním převodem“. U nás už nič neplatíte.

Miesto konania:ZOC MAX
Imperia fitness,
M.R. Štefánika 426, Trenčín

 

Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav
Čo si treba prinieť
- väčšia časť kurzu je praktická, takže je nutný úbor pre praktické cvičenie.
- prosíme každého účastníka, aby si doniesol vlastný uterák, ktorý poslúži ako podložka pod hlavu pri nácviku niektorých polôh.
Trvanie kurzu
Rámcový program kurzu
Den 1 Sobota – 23. 9. 2023
9:00 – 10:30 Principy DNS, základy vývojové kineziologie, postura ve sportu a tréninku.
10:50 – 12:30 Vývoj posturálně lokomočního vzoru – ideální vzor stabilizační a respirační
funkce, příklady ideálního vzoru ve sportovní technice.
13:30 – 15:00 Hodnocení kvality posturálně lokomočního vzoru – brániční test, test nitrobřišního
tlaku v leže, v sedě - varianty.
15:20 – 17:00 Test extenze, na čtyřech, medvěd, dřep.

Den 2 Neděle – 24. 9. 2023
8:00 – 9:30 Principy DNS v tréninku, zásady při cvičení.
9:50 – 12:30 Vertikalizační řada – využití v tréninku, ipsilaterální a kontralaterální vzor.
13:30 – 15:00 3 měsíční model na zádech a na břiše – varianty v tréninku, 6 měsíční model na
zádech a na břiše – modifikace, varianty šikmého sedu.
15:00- 15:30 Diskuse, ukončení kurzu.
Náplň kurzu
Časť I: 2 denný kurz

  • Základné princípy ľudskej ontogenézy a vývojovej kineziológie
  • Vzťah medzi kvalitou vývoja držania tela počas prvého roku života a dysfunkciou pohybového systému v dospelosti
  • Základné princípy ľudského pohybu: posturálny vývoj, vzor optimálnej stabilizácie trupu, oporná a nákročná funkcia končatín, ipsilaterálny a kontralaterálny pohybový vzor, ​​vertikalizácia, funkčná kĺbová centrácia, prepojenie neurofyziologických a biomechanických princípov 
  • Vyšetrenie a korekcia dychového stereotypu
  • Vyšetrenie kvality stabilizácie trupu prostredníctvom dynamických funkčných testov
  • Základy korekčných stratégií za účelom dosiahnutia optimálnej kvality stabilizačnej funkcie trupu a pohybových vzorov: centrácia oporného segmentu, napriamenie chrbtice, správne postavenie hrudníka a panvy, výber ipsilaterálneho a kontralaterálneho vzoru, funkčná kĺbová centrácia
  • Základy cvičenia vo vývojových pozíciách (vzor 3-7. mesačného dieťaťa na bruchu a na chrbte, poloha 5. mesiaca na boku, poloha šikmého sedu zodpovedajúceho vývoju v 7.-8. mesiacmi, polohy 9. mesiaca: kľak a poloha na štyroch )
  • Integrácia stabilizačných cvičení do posilňovacích a športových techník

Ponuka kurzov