Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

RE-PAS

Ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia poskytujeme možnosť rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR

• Uchádzač o zamestnanie si sám vyberie rekvalifikačný kurz a podá požiadavku na rekvalifikáciu príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktuálnom predpísanom formulári a v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie (aktuálny formulár sa často mení - získate ho na ÚPSVaR).
• Uplatnenie príspevku sa u nás vzťahuje iba na kurz Wellness pracovník - masérske služby akreditovaný MŠ SR. Na základe akreditácie, ktorú vieme ako všetky ostatné masérske školy na Slovensku získať, sa preplácanie týka 320 hodinového balíka kurzu. To v praxi znamená, že kurz je preplácaný ÚPSVaR v plnej výške.
• Požiadavka na vybranú rekvalifikáciu má:
Časť A – vyplní uchádzač o zamestnanie
Časť B – vyplní a potvrdí poskytovateľ rekvalifikácie, teda Masérska škola Rege po vzájomnej dohode s uchádzačom o zamestnanie. Formulár nám stačí naskenovaný, poprípade v PDF verzii poslať mailom na info@rege.sk, my ho potvrdíme a obratom pošleme poštou na Vašu adresu.
• Následne ÚPSVaR zhodnotí požiadavku a teda ju schváli alebo neschváli. Uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku nám treba odovzdať pri nástupe na kurz.
• Po ukončení kurzu je vašou povinnosťou do 15 kalendárnych dní doručiť do podateľne úradu kópiu dokladu o absolvovaní rekvalifikácie, faktúru vystavenú poskytovateľom rekvalifikácie po ukončení kurzu a žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu. ÚPSVaR uhradí požadovanú sumu kurzovného uchádzača v prospech našej inštitúcie po ukončení rekvalifikácie.
• Kompletné informácie nájdete na stránkach ÚPSVaR.

Ponuka kurzov