Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Regeneračné postupy

Čo sú regeneračné postupy: na kurze si rozšírite vedomosti o jednoduché, ale veľmi účinné regeneračné postupy a cvičenia. Budeme sa venovať cvičeniam zameraným na bedrovú oblasť, krčnú chrbticu, budeme využívať rôzne postupy masáží ovplyvňujúce reflexný oblúk a nervové zakončenia. Ukážeme si cvičenia z metódy PIR, Mojžišovej metódy a reflexnej masáže.

Na čo sa používajú:
využitie regeneračných postupov skvalitní pohybový aparát, ovplyvní bolesť, zníži svalovú únavu a zlepší i pamäťové schopnosti.

V prípade nízkeho počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz zrušiť, prípadne skrátiť na jeden deň. Prihlásení účastníci kurzu budú vopred informovaní. Hodinová dotácia (počet 45-minutových vyučovacích hodín kurzu) bude dodržaná. V prípade skrátenia kurzu na jeden deň sa cena kurzu nemení!

Certifikát:
po ukončení kurzu dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

Certifikát IES London:IES okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov.

Viac informácií o IES certifikáte.

Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav
Časový rámec kurzu
1. deň od 09:00 do 16:00.
2. deň od 09:00 do 13:00.
V prípade skrátenia kurzu na jeden deň sa čas trvania kurzu môže predĺžiť podľa dohody s lektorom.
Čo si treba priniesť
- biele nohavice, biele tričko, prezuvky, uterák, písacie potreby

Ponuka kurzov