Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Čo sa skrýva za pojmom Shiatsu?

Shiatsu je špecifickou formou terapie dotykom, respektíve masážou, ktorá nám ponúka spôsob, ako podporovať svoje telo počas celého života. Jedná sa (nadnesene povedané) o kompletný systém starostlivosti, ktorý pracuje s vlastnými zdrojmi organizmu. Pýtate sa, ako to funguje? V prípade, že je telo naozaj vyvedené z rovnováhy, niekedy sa žiada poskytnúť mu viac starostlivosti, ako ponúka bežná medicína. Shiatsu je v podstate neškodnou technikou, vždy len podporuje organizmus vo svojich vlastných ozdravovacích procesoch.

Odkiaľ Shiatsu pochádza?

Shiatsu vzniklo pred niekoľkými tisíckami rokov v Japonsku a do svojej modernej podoby bolo sformované zhruba sto rokov dozadu. V teórií sa opiera o veľa tradičných čínskych vedomostí, pričom používa množstvo podobných techník ako akupunktúra. Dnes sa táto masáž vykonáva po celom svete, a to vďaka svojim jedinečným relaxačným účinkom.

Aký je spôsob jej vykonávania?

Pri tejto masáži ste pohodlne oblečení, pričom terapeut pomocou tlakových techník, naťahovania končatín a dýchania stimuluje vašu životnú energiu, podporuje správne držanie tela a nastavuje ho tak, aby sa v ňom mohli spustiť samoliečebné procesy. Ide vlastne o navodenie psychickej a fyzickej pohody, vďaka ktorej sa vám zharmonizuje telo i duša a dôjde k prepojeniu týchto dvoch celkov.

Ako Shiatsu funguje?

Vzhľadom na to, že Shiatsu pracuje s celou osobnosťou, to znamená telom i duchom, je vhodná pre široký okruh ľudí všetkých vekových kategórií. Čo sa týka benefitov tejto masáže, Shiatsu vám môže pomôcť navodiť pocit zdravia a vitality, mnoho ľudí ho používa ako prostriedok zvládania stresu alebo ako prevenciu pred chorobami.

Z uvedeného je hádam jasné, že tento druh masáže nemôže poskytovať nikto, kto nie je riadne zaškolený a nevie, ako jednotlivé hmaty či tlaky fungujú. Ak ju však chcete zvládnuť a poskytnúť tak tento jedinečný typ masáže vo vašom meste, absolvujte s nami štvordňový masérsky kurz Shiatzu, ktorý z vás urobí hotového majstra!

Ponuka kurzov