Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Dornova metóda a Breussova masáž

Čo je Dornova metóda?

Za zakladateľa Dornovej metódy sa považuje nemec Dieter Dorn. Podľa Dorna vedie súčasný, sedavý spôsob života spolu s vysokou mierou stresu k deformitám chrbtice a panvy. Preto samotný Dorn vymyslel vlastnú jemnú Dornovu metódu, ktorá sa používa pri bolestiach chrbtice, kĺbov a pri ďalších poruchách pohybového aparátu spojených s nesprávnym držaním tela.

Ako sa Dornova metóda vykonáva?

Pomocou Dornovej metódy sa posunuté kĺbové plochy jemným tlakom palca alebo celej ruky uvádzajú do správnej polohy. U Dornovej metódy sa nepoužívajú prudké a násilné pohyby. Z tohto dôvodu u tejto metódy nedochádza k poškodeniu šliach, väzív alebo svalov. U porovnávania Dornovej metódy s inými podobnými metódami zistíme, že u metódy Dietera Dorna sa nesmie prekročiť prah bolesti. Základným predpokladom úspechu Dornovej metódy teda je aktívna spolupráca klienta pri ošetrovaní.

Aké sú výsledky Dornovej metódy?

Dornova metóda dokáže klienta zbaviť rôznych bolestí a ťažkostí pohybového aparátu. Rovnako dokáže zmierniť prejavy skoliózy a hyperkyfózy. Podľa Dorna sa naše svaly vždy riadia podľa pozície kĺbov a chrbtice. V prípade, že tieto nefungujú ako by mali, naše svaly sa takémuto držaniu tela prispôsobia a požadujú ho za správne. To znamená, že držia naše telo v nesprávnej pozícií, ktorá následne škodí nášmu zdraviu.

Ako rýchlo sa výsledky po aplikácii Dornovej metódy prejavia je individuálne. Už po dvoch vyšetreniach môže u klienta dôjsť k úľave a zlepšeniu zdravotného stavu. U ťažkých zdravotných prípadoch sa môže požadovaný efekt dostaviť až po niekoľkých mesiacoch.

U Dornovej metódy je potrebné dávať si pozor na kontraindikácie medzi, ktoré patria:

- osteoporóza v pokročilom štádiu
- stavy po operáciách chrbtice a po úrazoch (napr. zlomeniny)
- artróza v pokročilom štádiu
- vyskočená alebo operovaná medzistavcová platnička
- rakovina
- reumatoidná artritída
- Bechterovova choroba
- tehotenstvo

Keďže veľká časť problémov s pohybovým aparátom má psychickú príčinu, dochádza k spojeniu Dornovej metódy s rôznymi energetickými terapiami a masážami. Najčastejšie sa s ňou spája bankovanie a Breussova masáž.

Čo je Breussova masáž?

Túto metódu masáže založil rakúsky liečiteľ Rudolf Breuss. Breussova masáž je energeticko-manuálna masáž, v oblasti chrbtice (špeciálne pomalé hmaty, ktoré vedú priamo k chrbtici). Vďaka týmto hmatom dochádza spolu s použitím ľubovníkového oleja k uvoľneniu medzistavcových platničiek. V niektorých prípadoch je možné bezbolestné navrátenie vychýlených medzistavcových platničiek na svoje pôvodné miesto. Breussova masáž je ideálny doplnok po ošetrení Dornovou metódou.

Ako sa Breussova masáž vykonáva?

Breussova masáž spočíva v intenzívnom vtieraní masážneho oleja po celej dĺžke chrbtice. Dôraz sa pritom kladie na postihnuté, boľavé miesta. Pôsobením oleja sa medzistavcové platničky regenerujú a platničky sa tak lepšie vyrovnávajú do správnej polohy. Masážou a pôsobením oleja dochádza k lepšiemu okysličeniu tkanív platničiek, odplavovaniu škodlivín krvou a stimuláciou nervových vlákien, ktoré vedú z chrbtice. Celá chrbtica sa tak ľahšie regeneruje a pohyblivosť organizmu sa rozširuje.

Breussova masáž je veľmi jemná a u jej vykonávania nie sú známe žiadne kontraindikácie.


Aké sú výsledky Breussovej masáže?

Breussova masáž sa používa na uvoľnenie po aplikácií Dornovej metódy alebo taktiež ako príprava na Dornovu metódu. Výsledky, ktoré dosiahnete vďaka Breussovej masáži sú nasledovné:

- uvoľnenie a regenerácia medzistavcových platničiek
- vyrovnanie celkovej statiky organizmu
- zmiernenie svalového napätia
- slúži ako prevencia pri ochoreniach chrbtice
- vyrovnanie postavenia chrbta
- uvoľnenie psychických, fyzických i energetických blokov

Veľkou výhodou Breussovej masáže je fakt, že pri akútnych problémoch klienta sa veľmi často jedná o jedinú metódu, ktorú klient dokáže zniesť.

Zaujali Vás tieto informácie? Chceli by ste sa naučiť ako sa tieto metódy vykonávajú v praxi a pomáhať tak ľuďom okolo seba?
Absolvujte s nami odborný dvojdňový kurz Dornovej metódy a Breussovej masáže a staňte sa odborníkom v tejto oblasti. Po absolvovaní kurzu získate certifikát o absolvovaní, ktorý Vám pomôže k uplatneniu sa v liečebných kúpeľoch, wellness centrách, salónoch krásy alebo pri službách vo svojom vlastnom masážnom štúdiu.

Ponuka kurzov