Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Rekvalifikačný kurz - Základný masérsky kurz a športová masáž akreditovaná MŠ SR

Pokiaľ ste absolvovali kurz klasickej a športovej masáže a platnosť Vašich certifikátov uplynula, máte možnosť absolvovať rekvalifikačný kurz. 

V rámci rekvalifikácie si zopakujete anatómiu a fyziológiu ľudského tela, psychológiu a samozrejme teóriu a prax klasickej a športovej masáže. Kurz je ukončený písomnými a praktickými skúškami.

Certifikát: po zložení záverečných skúšok dostanete osvedčenie na odbornosť masér “športovej masáže". Jedná sa o akreditovaný kurz Ministerstvom školstva SR. Na základe tohto certifikátu je možné vykonávať činnosť ako SZČO.

Podmienka nástupu na kurz: preukázanie certifikátu o úspešnom absolvovaní klasickej alebo športovej masáže.

Certifikát IES London:IES okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov.

Viac informácií o IES certifikáte.

Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav
- absolvovaný základný masérsky kurz
Začiatok kurzu
- v deň kurzu 9:00
Čo si treba priniesť
- biele nohavice, biele tričko (aj náhradné), prezuvky, uterák, osušku, mydlo, písacie potreby, na praktický nácvik masáže - plavky, športové oblečenie

Ponuka kurzov