Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Wellnes pracovník - masérske služby

Lektor: Mgr. Zdenka Liptáková / Bc. Barbora Bajzíková
           Anna Masárová / Jana Šujanová
           Lucia Habermayerová, BSc., RCRT
           Ing. Petra Langerová
Dĺžka kurzu: 32 dní/320 hodín
25.04.2019 - 09.06.2019
27.06.2019 - 01.09.2019
21.10.2019 - 15.12.2019
Cena kurzu: 699 EUR
Prihlásiť sa do kurzu
Kurz prebieha intenzívnou formou. Výuka začína od rána 9:00 hod do cca 19:00 hod s dlhou prestávkou na obed a kratšími prestávkami počas doobednej a poobednej výuky.

Kurz je v trvaní 32 dní,
rozdelený do 3 častí, medzi ktorými sú prestávky na zdokonalovanie nadobudnutých vedomostí, zručností a dostatočnú prípravu pred skúškami.
Jednotlivé časti sa môžu dĺžkou líšiť kôli využívaniu sviatkov a ušetrenia dovolenky pre Vás. Na kurz budete teda potrebovať cca 22 pracovných dní (+- sviatok) a 5 víkendov.

Na kurze sa naučíte:
Anatómiu ľudského tela
Fyziológiu ľudského tela
Prvú pomoc
Hygienu
Teóriu masáže
Prax masáže
Základy práce vo wellness
Wellness protokol
Zásady saunovania
Vplyv saunovania na ľudský organizmus
Saunové rituály
Psychológiu pre maséra
Marketing pre maséra- základy podnikania

Termíny
25.04.2019 - 09.06.2019
1. časť: 25.04.2019 - 12.05.2019
2. časť: 20.05.2019 - 26.05.2019
3. časť: 03.06.2019 - 09.06.2019

27.06.2019 - 01.09.2019
1. časť: 27.06.2019 - 07.07.2019
2. časť: 17.07.2019 - 30.07.2019
3. časť: 26.08.2019 - 01.09.2019

21.10.2019 - 15.12.2019
1. časť: 21.10.2019 - 03.11.2019
2. časť: 18.11.2019 - 01.12.2019
3. časť: 11.12.2019 - 15.12.2019
Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stava pred nástupom do kurzu je potrebné vybaviť si lekárske potvrdenie o spôsobilosti masérsky kurz absolvovať. Lekárske potvrdenie by nemalo byť staršie ako 6 týždňov
- ukončené stredoškolské vzdelanie a vek nad 18 rokov
Začiatok kurzu
- v deň kurzu 9:00
Čo si treba priniesť
- biele nohavice, biele tričko (aj náhradné), prezuvky, uterák, osušku, mydlo, písacie potreby, na praktický nácvik masáže - plavky, športové oblečenie

Ponuka kurzov