Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti wellness pracovník - masérske služby

Lektor: Mgr. Zdenka Liptáková / Bc. Barbora Bajzíková
            Ing. Petra Langerová
Dĺžka kurzu: 5 dní
28.06.2021 - 02.07.2021
18.10.2021 - 22.10.2021
Cena kurzu: 299 EUR
Prihlásiť sa do kurzu

Kurz je určený na prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti. Príprava je určená len pre absolventov Športovej masáže prípadne WPMS.

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Na tejto stránke nájdete podrobné informácie: http://isdv.iedu.sk/EligibleDetail.aspx?qualification=1147
Príprava na odbornú spôsobilosť WPMS slúži pre uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky na skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienky si môžete naštudovať na tomto odkaze: https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-trenerska-akademia/wellness-pracovnik-maserske-sluzby/

Kontakt:akademia@fsport.uniba.sk
 Telefón: 02 / 206 69 933
 Meno zodpovednej osoby: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., vybavuje Viktória Mrzenová
Časový rámec kurzu
V deň nástupu na kurz 08:00 - 17:00 hod.

Ponuka kurzov