Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

DNS športový kurz časť "II"

Záujemcovia prosím registrovať sa tu: Prihlásiť sa do kurzu pomocou tlačidla “Platba kartou / Platba bankovním převodem“. U nás už nič neplatíte.

DNS športový kurz časť "II"

Čo je DNS:
DNS koncept je založený na vývojovej kineziológii. Ide o logickú úvahu, akým spôsobom možno využiť znalosti vývojovej kineziológie pre diagnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému. Dynamická neuromuskulárna stabilizácia pracuje s našimi pohybovými stereotypmi, a to ako s tými správnymi, tak aj s tými nesprávnymi, ktoré vznikajú v priebehu nášho života už od skorého detstva či nesprávnym používaním tela v denných činnostiach, pohybe a športe v neskoršom veku. DNS sa snaží tieto stereotypy preprogramovať v našej centrálnej nervovej sústave a cez princípy vývojovej kineziológie optimalizovať naše pohybové chovanie.

Na čo sa používa: Primárne sa využíva na odstránenie zlých pohybových návykov či problémov s chrbticou. DNS je rovnako použiteľné pre slabého geriatrického pacienta a vrcholového športovca, pre pacienta s akútnym intervertebrálnym diskom a pacienta s chronickou neurologickou poruchou. Z DNS metódy môžu tiež profitovať deti aj dospievajúci.

Viac info o DNS systéme: http://www.rehabps.com

Certifikát: po ukončení kurzu dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

Záujemcovia prosím registrovať sa tu: Prihlásiť sa do kurzu pomocou tlačidla “Platba kartou / Platba bankovním převodem“. U nás už nič neplatíte.

Miesto konania:Fitness Club Južanka
Gen. Svobodu 1
911 08 Trenčín
Slovensko
 
Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav
Čo si treba prinieť
- väčšia časť kurzu je praktická, takže je nutný úbor pre praktické cvičenie.
- prosíme každého účastníka, aby si doniesol vlastný uterák, ktorý poslúži ako podložka pod hlavu pri nácviku niektorých polôh.
Trvanie kurzu
  • 12.09.2019 7:30 - 15:00 - koniec kurzu je orientačný
  • 13.09.2019 8:00 - 16:00 - koniec kurzu je orientačný
Náplň kurzu
Časť II: 2 denní kurz

• Opakovanie: Optimálna postúra dospelého jedinca v kontexte vývojovej kineziologie

• Globálne motorické vzory

• Korekcia držania ťela a pohybového vzoru na základe princípov vývojovej kineziológie s cielom zlepšiť športový výkon za súčasnej prevencie preťaženia pohybového aparátu

• Praktické opakovanie z prvých častí kurzu: cvičenie v základných vývojových pozíciach

• Ďalšie možnosti cvičenia vo vývojových polohách 3. -14. mesiaca ľudskej ontogenézie: statív, poloha medveď, vysoký kľak, hlboký drep, vysoký drep, šikmý vysoký drep

• Nácvik telesnej schémy a precítenia držania tela a pohybu

• Modifikované cvičenie vo vývojových polohách proti odporu therarabandu, na nestabilných plochách, s činkou a inou záťažou

• Aplikácia DNS v rámci špecifických športových techník: hádzanie, skákanie, tenisové a golfové údery, korčuľovanie atď.

Ponuka kurzov