Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

Diagnostika svalového aparátu

Lektor: Bc. Lukáš Dubecký
Dĺžka kurzu: 2 dni
podľa záujmu
Cena kurzu: 159 EUR
Prihlásiť sa do kurzu
Dnešným uponáhľaným životom a zanedbávaním pohybového aparátu dochádza k svalovej dysbalancii.
Svalová dysbalancia - nerovnováha je stav, kedy dochádza k porušeniu vzťahov medzi skrátenými a oslabenými svalmi. Obvykle sa netýka len jedného svalu, ale celej skupiny, pretože svaly pracujú ako funkčný celok. Svalovú dysbalanciu považujeme za najdôležitejšiu príčinu bolestí
pohybového aparátu a porúch chrbtice. Nerovnováha ovplyvňuje držanie tela, pohybové stereotypy, rozsah pohybu v jednotlivých kĺboch a svalovú koordináciu. Tiež môže zvyšovať náchylnosť na zranenia pri športovaní a vznik degeneratívnych zmien s narušením kĺbov.
Svalovú dysbalanciu môžeme ovplyvniť vhodne a správne navrhnutými kompenzačnými cvičeniami. Tie môžu pohybový aparát urobiť odolnejším, silnejším, rýchlejším, pružnejším a výkonnejším pri športe, ale aj v každodennom živote.
Kurz je vhodný pre terapeutov, masérov, trénerov.

Cieľom kurzu je naučiť sa:

Teoreticky:
- teoretické základy svalovej dysbalancie a delenie svalov na posturálne a fázické
- čo je horný a dolný skrížený syndróm
- čo je vrstvový syndróm
- aké posturálne poruchy sa vyskytujú v populácii
- čo je to facilitácia a inhibícia svalu
- ako postupovať k správnemu zaradeniu svalu do pohybového reťazca pri jeho poruche

Prakticky:
- diagnostika svalov podľa západných inovovaných postupov
- základné posilnenie najproblematickejších svalových skupín (hlbokých flexorov krku, stabilizátorov panvy a extrarotátorov ramena)
- základné uvoľnenie svalov (m. iliacus, m. psoas major a krátkych extenzorov krku)

Certifikát: po ukončení kurzu dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

Začiatok kurzu
- v deň kurzu 9:00
Podmienky nástupu na kurz
- dobrý zdravotný stav
Čo si treba priniesť
- pohodlné oblečenie, prezuvky, uterák, písacie potreby

Ponuka kurzov